Dokumenty dot. ubezpieczenia uczniów Zespołu Szkół Plastycznych
we Wrocławiu w roku szkolnym 2017/18

SKŁADKA ROCZNA 55,00 zł

1. Oświadczenie rodzica o przystąpieniu dziecka do ubezpieczenia NNW

2. Zakres ubezpieczenia NNW

3. Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia NNW

4. Kontakt do opiekuna polisy NNW