Zespół Szkół Plastycznych
Liceum Plastyczne
O szkole
rekrutacja
dokumenty
pracownie
galeria
plan lekcji
portfolia artystyczne
biblioteka
materialy
filmy
przetargi
Ważne linki
kontakt
english
ossp
Historia szkoły Patron Absolwenci Nauczyciele

Historia szkoły

Rozmiar: 53620 bajtów Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych we Wrocławiu powstała (na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki) we wrześniu 1947 roku. Nominację na stanowisko dyrektora otrzymał, znany ze swego długoletniego doświadczenia pedagogicznego, artysta - malarz Stanisław Kopystyński.

Prace nad organizacją placówki trwały już od 1946 roku. Po latach Stanisław Kopystyński tak wspominał początki: pomagałem w zagospodarowaniu szkoły, w wydobywaniu z gruzów sprzętu, pomocy naukowych, pieców. Przeprowadziłem szczęśliwie rekrutację młodzieży, uzyskując przeszło siedemdziesiąt kandydatów, co przesądziło o powstaniu szkoły. W odgruzowywaniu i przystosowaniu budynku do potrzeb pracy dydaktycznej pomagali nauczyciele oraz uczniowie.

Dzięki inicjatywie przyszłego dyrektora, zorganizowany został kurs zerowy dla kandydatów, którzy nie posiadali matury. Z końcem roku odbył się pierwszy egzamin dojrzałości. Wśród pierwszych absolwentów, którzy po ukończeniu studiów wyższych znaleźli się w gronie znanych artystów są m.in. Gustaw Zemła, Marek Freundenreich, Zbigniew Paluszak, Anna Szpakowska, Wojciech Krzywobłocki, Jacek Dworski.

W latach 1948 / 1949 szkoła została przekształcona w liceum typu 4-letniego. W tym samym roku placówka otrzymała własny budynek, przy ulicy Piotra Skargi (w byłej odlewni dzwonów).

Zasadnicza reorganizacja szkoły została przeprowadzona w roku szkolnym 1966 / 1967, kiedy to z typu ogólnokształcącego artystycznie stała się placówką kształcącą absolwenta technika w zakresie dekoratorstwa (wystawiennictwa) i technika metalowych form użytkowych (jubilerstwo i repuserstwo). Wprowadzono obowiązkowe praktyki zawodowe uczniów klas III i IV.

Rozmiar: 30294 bajtówW latach 80-tych, kiedy dyrektorem był artysta - malarz Jerzy Wojciech Biniec, a następnie od 1986r. pod "rządami" pierwszej kobiety na stanowisku dyrektora mgr Anny Michno-Janickiej, nastąpiło ostateczne ukształtowanie profilu szkoły. Od tego czasu absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia liceum lub świadectwo dojrzałości wraz z tytułem zawodowym: plastyk.

W 1984 roku szkole nadano imię Stanisława Kopystyńskiego.

W latach 1996 - 2005 szkoła pozostawała pod kierownictwem dyrektora mgr Jacka Bernackiego. Koordynował on przekształcenie liceum na Ogólnokształcącą Szkołę Sztuk Pięknych (1996 rok), łącząc kształcenie gimnazjalne i licealne w jednolitym 6 - letnim cyklu nauczania.

Od roku szkolnego 2005 / 2006 dyrektorką szkoły jest mgr inż. Irena Chodyra.

W 2006 roku Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych została przekształcona w Zespół Szkół Plastycznych. Grono pedagogiczne szkoły w dużej części składa się z absolwentów liceum, którzy chętnie wracają do szkoły w nowej roli.

Plenery Do tradycji Zespołu Szkół Plastycznych należą dwutygodniowe jesienne plenery malarskie oraz wycieczki zagraniczne m.in. do Włoch, Hiszpanii czy Francji, które dają możliwość pogłębienia wrażliwości plastycznej i umiejętności, w ścisłym powiązaniu z otaczającą naturą, oddziałującą zmiennością barw i kształtów na wyobraźnię młodych twórców. Uczniowskie prace prezentowane są na szkolnych wystawach poplenerowych i w placówkach kulturalnych Wrocławia. Do tradycji szkoły należy również organizacja studniówek ), zabaw półmetkowych, jasełek, zabaw karnawałowych, zabaw dla dzieci - organizowanych przez klasy drugie, spotkań "andrzejkowych", a także przeglądów i prezentacji dorobku szkoły, kiermaszy prac uczniowskich, wystaw, wernisaży i happeningów.

Oprócz przedsięwzięć programowych, uczniowie biorą aktywny udział w szeregu imprez odbywających się na terenie miasta Wrocławia i regionu konkursy i przeglądy artystyczne itp.

W ramach prac dyplomowych oraz na indywidualne zlecenia, młodzież Zespołu Szkół Plastycznych, pod kierunkiem nauczycieli, wykonuje szereg realizacji m.in. aranżacje i wystroje wnętrz, oprawę plastyczną dla firm i instytucji, a także produkcję elementów zdobniczych i użytkowych (prace repuserskie i jubilerskie) itd.
Rozmiar: 49480 bajtówW krajobrazie kulturalno - handlowym miasta znalazły swoje miejsce tradycyjne kiermasze prac uczniowskich, organizowane z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy, na których mieszkańcy Wrocławia mogą zakupić niepowtarzalne upominki i prezenty.

Wszystko to sprawia, że wrocławska Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych jest szkołą o niepowtarzalnym charakterze i klimacie, w której niewiele ponad 200 uczniów wraz z gronem nauczycieli, tworzy wspólną, zgraną rodzinę.

Kalendarium

1947 - we wrześniu powstaje Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych, której dyrektorem zostaje artysta - malarz Stanisław Kopystyński

1948/1949 - przekształcenie szkoły w liceum typu 4 -letniego

1966 / 1967 - reorganizacja szkoły z typu ogólnokształcącego na 5 - letnią szkołę zawodową o kierunku dekoratorstwo (wystawiennictwo)

1978 / 1979 - otwarcie drugiego kierunku kształcenia - formy użytkowe o specjalności jubilerstwo i repuserstwo

1984/ 1985 - nadanie szkole imienia Stanisława Kopystyńskiego - jej pierwszego dyrektora i organizatora

1999 / 2000 - przekształcenie liceum na Ogólnokształcącą Szkołę Sztuk Pięknych, łącząc kształcenie gimnazjalne i licealne w jednolitym 6 - letnim cyklu kształcenia

2006 / 2007 - przekształcenie Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych na Zespół Szkół Plastycznych